ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา

ที่อยู่
ชั้น 1 อาคาร 4
เลขที่ 40 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40270                                    เว็บไซต์ library.nrw.ac.th

เวลาทำการ
จันทร์–ศุกร์y: 7:30AM–5:00PM
เสาร์ & อาทิตย์: ปิดทำการ